องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


Kick off รณรงค์ในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด


วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเริงรมย์
อำเภอบำเหน็จณรงค์ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Kick off รณรงค์ในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ทุกตำบลพร้อมกัน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ข้าราชการ กลุ่ม อสม. พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10