องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม


วันที่  20 ตุลาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในที่สาธารณประโยชน์โคกสามพี่น้อง  โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตตำบลโคกเริงรมย์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2024-06-27
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18