องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง รายชื่อผู้่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2566 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2566 ]10
3 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้อถ่ินหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ม.ค. 2566 ]7
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 4 ม.ค. 2566 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]9
6 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]6
7 ประกาศรับโอน ย้าย ข้าราชการตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2565 ]54
8 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]44
9 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]104
10 เชิญชวนจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 23 พ.ค. 2565 ]109
11 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก.พ.65 [ 4 มี.ค. 2565 ]149
12 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 [ 3 มี.ค. 2565 ]177
13 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 [ 3 มี.ค. 2565 ]176
14 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2565 ]166
15 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 [ 3 มี.ค. 2565 ]178
16 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]166
17 ช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 20 ม.ค. 2565 ]67
18 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธ.ค.64 [ 6 ธ.ค. 2564 ]165
19 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]135
20 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]199
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8