องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]13
2 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ [ 17 มี.ค. 2566 ]7
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]21
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง รายชื่อผู้่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2566 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2566 ]29
6 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้อถ่ินหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ม.ค. 2566 ]34
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 4 ม.ค. 2566 ]15
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]29
9 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ พ.ศ.2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]6
10 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]21
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 13 ธ.ค. 2565 ]4
12 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]5
13 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]2
14 รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]15
15 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]3
16 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]2
17 ประกาศรับโอน ย้าย ข้าราชการตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2565 ]74
18 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]61
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 11 ส.ค. 2565 ]4
20 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10