องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2566


วันที่ 24 พฤศจกายน 2566  นำโดย นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ร่วมกับพนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้จัดโครงการส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อมมาจากพระราชดำริ โดยจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก บริเวณหน้าบล็อกคอนเวิร์ด ณ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7
 

2024-06-27
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18