องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566


กิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน ประชาชน ณ วัดและสำนักสงฆ์ในเขตตำบลโคกเริงรมย์ นำโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯและ ศพด. อบต.โคกเริงรมย์

2024-06-27
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18