องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ นำโดยนายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ คณะผู้บริหาร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำ อบต.โคกเริงรมย์ โดยได้รับเกียรติและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ หน่วยงานเอกชนต่างๆในกิจกรรมครั้งนี้

2024-06-27
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18