องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566


วันที่ 26 ก.ค. อบต.โคกเริงรมย์ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลโคกเริงรมย์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

2024-06-27
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18