องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมชมการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ตำบลโคกเริงรมย์


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเยี่ยมชมการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ตำบลโคกเริงรมย์ ณ บริษัท แดรี่มิลค์ 2021 จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิตทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวต่อไป

2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21