องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]19
2 แผ่นพับการเผยแพร่ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ [ 22 เม.ย. 2564 ]2
3 ประกาศนโยบาย กลุยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-2566 [ 26 ต.ค. 2563 ]130
4 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 26 ต.ค. 2563 ]132
5 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]122
6 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2563 ]95