องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์