องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1

    รายละเอียดข่าว

https://www.youtube.com/watch?v=5bGMqMEWTjA    เอกสารประกอบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์