องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์