องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.สายกลางหมู่บ้าน-เหมืองลำคันฉู บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 [ 21 มี.ค. 2566 ]3
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 [ 24 ก.พ. 2566 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 [ 31 ม.ค. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.สายบ้านนายวิเชียร บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 [ 23 ม.ค. 2566 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.สายบ้านนายวิเชียร บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 [ 23 ม.ค. 2566 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดป่าศรีสรรเพชร บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 [ 19 ม.ค. 2566 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนางสำราญ-ประดาหัก บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.สายภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 [ 22 ธ.ค. 2565 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.สายโคกเริงรมย์-วังสนวน บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2565 ]5
12 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2564 ]187
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ปรระจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]187
14 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน [ 23 ม.ค. 2563 ]217
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]185
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]149
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส4 ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2562 ]157
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนริมเหล็กบ้านโคกต่ำสามัคคีหมู่ที่ 9 [ 27 เม.ย. 2562 ]241
19 โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) [ 6 ธ.ค. 2560 ]238
20 ก่อสรา้งอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]140
 
หน้า 1|2