องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2564 ]117
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 ปรระจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]94
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน [ 23 ม.ค. 2563 ]132
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]104
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]94
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส4 ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2562 ]86
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนริมเหล็กบ้านโคกต่ำสามัคคีหมู่ที่ 9 [ 27 เม.ย. 2562 ]140
8 โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) [ 6 ธ.ค. 2560 ]154
9 ก่อสรา้งอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]79
10 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) [ 30 พ.ย. 2560 ]145
11 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสาธารณ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ 9 [ 7 ก.ค. 2560 ]84
12 โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 18 เม.ย. 2560 ]160
13 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 7 เม.ย. 2560 ]165
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 2-ศาลตาปู่บ้านกุดตาลาดหมู่ที่ 4 [ 7 เม.ย. 2560 ]155
15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสาธารณ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ 9 [ 7 เม.ย. 2560 ]154