องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ได้จัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์