องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]15
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]13
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]14
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]13
5 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]12
6 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]15
7 ประกาศคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2563 ]17
8 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน สิงหาคม 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]203
9 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]196
10 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]132
11 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]123
12 รายงานผลการร้องทุกข์กรณีน้ำเสียจากโรงงานไหลลงพื้นที่การเกษตร [ 23 พ.ค. 2560 ]141
13 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน เมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]219
14 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]108
15 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]137
16 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]168
17 ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]130