องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน สิงหาคม 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]178
2 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]168
3 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]106
4 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]98
5 รายงานผลการร้องทุกข์กรณีน้ำเสียจากโรงงานไหลลงพื้นที่การเกษตร [ 23 พ.ค. 2560 ]121
6 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน เมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]188
7 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]88
8 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]113
9 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]143
10 ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]110