องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 


รายงานผลการร้องทุกข์กรณีน้ำเสียจากโรงงานไหลลงพื้นที่การเกษตร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการร้องทุกข์กรณีน้ำเสียจากโรงงานไหลลงพื้นที่การเกษตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2560