องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 


ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2560