องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 23 ม.ค. 2563 ]32
2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]34
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 7 ม.ค. 2563 ]29
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 7 ม.ค. 2563 ]18
5 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ [ 16 ธ.ค. 2562 ]40
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
[ 28 มี.ค. 2562 ]82
7 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่างว่าง [ 25 มี.ค. 2562 ]70
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร [ 22 มี.ค. 2562 ]53
9 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มี.ค. 2562 ]55
10 ประกาศ กำหนดแผนการลงพื้นที่เก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.พ. 2562 ]78
11 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]52
12 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น [ 18 ม.ค. 2562 ]118
13 มาตรการการจัดการขยะ 4 ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 14 ม.ค. 2562 ]65
14 ประกาศ การเก็บ และการขนขยะมูลฝอย [ 14 ม.ค. 2562 ]65
15 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 26 ธ.ค. 2561 ]49
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ธ.ค. 2561 ]57
17 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) [ 11 ธ.ค. 2561 ]72
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2562 – 2564 ) [ 11 ธ.ค. 2561 ]75
19 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 26 พ.ย. 2561 ]58
20 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]65
 
หน้า 1|2