องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์