องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์