องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
มาตรการประหยัดพลังงาน


รายงานผลการลดพลังงาน เดือน เมษายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการลดพลังงาน เดือน เมษายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์