องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
มาตรการประหยัดพลังงาน


รายงานผลการลดพลังงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการลดพลังงาน รอบ 6 เดือน (กันยายน2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์