องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
มาตรการประหยัดพลังงาน


รายงานผลการลดพลังงาน เดือน มกราคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการลดพลังงาน เดือน มกราคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์