องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
มาตรการประหยัดพลังงาน


รายงานผลการลดพลังงาน เดือน ตุลาคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการลดพลังงาน เดือน ตุลาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์