องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
มาตรการประหยัดพลังงาน


ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์