องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์