องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ
ส่วนที่่ 2 บัญชีครุภัณฑ์
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์