องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565
 
2. ส่วนที่ 1-3
3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
4 บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1
5 บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2
6 บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3
7 บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4
8 บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5
9 บัญชีโครงการเกินศักยภาพ
10 บัญชีครุภัณฑ์
11 ส่วนที่ 4
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์