องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
 
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 11
สรุปกรอบ
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์