องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี


รายงานผลติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
 
สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์