องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]61
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้อยงเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]63
3 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]65
4 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]66
5 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]66
6 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]64
7 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]60
8 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กันยายน 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]63
9 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]62
10 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]63
11 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤษภาคม 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]63
12 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]64
13 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]156
14 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]156
15 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]174
16 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]172
17 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]155
18 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]175
19 ประกาศคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2563 ]174
20 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เรื่องทั่วไป) [ 5 ต.ค. 2563 ]160
 
หน้า 1|2