องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]19
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]21
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]22
5 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]21
6 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]21
7 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]18
8 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]96
9 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้อยงเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]96
10 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]98
11 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]108
12 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]100
13 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]96
14 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน สิงหาคม 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]99
15 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กันยายน 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]101
16 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]101
17 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]97
18 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤษภาคม 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]94
19 รายงานข้อมูลสถิติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]99
20 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]192
 
หน้า 1|2