องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]56
2 การประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]56
3 รายงานการประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]37
4 รายงานการประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]34
5 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]52
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ลว. 12 พ.ค.64 [ 21 พ.ค. 2564 ]142
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ลว. 3 ก.พ.64 [ 12 พ.ค. 2564 ]146
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ลว. 13 พ.ย.63 [ 3 ก.พ. 2564 ]152
9 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลว. 17 ก.ย.63 [ 13 พ.ย. 2563 ]146
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 ก.ย.63 [ 17 ก.ย. 2563 ]151
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 ส.ค.63 [ 10 ก.ย. 2563 ]148
12 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 ลว.15 พ.ค.63 [ 10 ส.ค. 2563 ]232
13 รายงานการประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2563 ลว.23 มี.ค.63 [ 15 พ.ค. 2563 ]242
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ลว.6 ก.พ.63 [ 23 มี.ค. 2563 ]223
15 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 ลว.14 พ.ย.62 [ 6 ก.พ. 2563 ]230
16 รายงานการประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 ลว.28 ต.ค.62 [ 14 พ.ย. 2562 ]229
17 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ลว.29 ส.ค.62 [ 28 ต.ค. 2562 ]228
18 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 ลว.19 ส.ค.62 [ 29 ส.ค. 2562 ]235
19 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 ลว.13 มิ.ย.62 [ 19 ส.ค. 2562 ]241