องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี.ค.65 [ 4 เม.ย. 2565 ]72
2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก.พ.65 [ 4 มี.ค. 2565 ]65
3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยม.ค.65 [ 4 ก.พ. 2565 ]80
4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธ.ค.64 [ 5 ม.ค. 2565 ]84
5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ย.64 [ 6 ธ.ค. 2564 ]76
6 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต.ค..64 [ 3 พ.ย. 2564 ]99
7 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก.ย..64 [ 4 ต.ค. 2564 ]93
8 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส.ค..64 [ 3 ก.ย. 2564 ]87
9 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก.ค.64 [ 3 ส.ค. 2564 ]56
10 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมิ.ย.64 [ 5 ก.ค. 2564 ]92
11 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ค.64 [ 5 มิ.ย. 2564 ]149
12 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเม.ย.64 [ 5 พ.ค. 2564 ]150
13 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี.ค.64 [ 16 เม.ย. 2564 ]161
14 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก.พ.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]177
15 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ม.ค.64 [ 8 ก.พ. 2564 ]172
16 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธ.ค.63 [ 7 ม.ค. 2564 ]173
17 ประกาศการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ธ.ค. 2563 ]166
18 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ย..63 [ 4 ธ.ค. 2563 ]169
19 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ค.63 [ 5 พ.ย. 2563 ]161
20 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]159