องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 2564
 
บันทักข้ออนุมัติใช้แผน
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์