องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


อาหารเสริมนม(โรงเรียน)ภาคเรียนที่ 1/2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 เรียบร้อยแล้ว 

    เอกสารประกอบ อาหารเสริมนม(โรงเรียน)ภาคเรียนที่ 1/2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์