องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]278
2 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]188
3 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอัจตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 [ 1 ต.ค. 2563 ]191
4 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง การกำจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2563 ]174
5 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2549 [ 1 ต.ค. 2563 ]177
6 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2549 [ 1 ต.ค. 2563 ]161