องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]58
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]53
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]68
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]60
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]53
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]55
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]58
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]56
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]59
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]52
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]61
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]63
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]81
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]84
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]81
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]91
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]84
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]83
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]77
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]100