องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบาย กลุยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-2566 [ 26 ต.ค. 2563 ]17
2 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 26 ต.ค. 2563 ]17
3 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]17
4 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2563 ]0