องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565


นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ข้าราชการ พนักงาน และเยาวชนนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด ในพื้นที่บ้านโคกเริงรมย์ ม.1 ม.12 และบ้านโคกต่ำสามัคคี ม.9 ต.โคกเริงรมย์

2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13