องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565


นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ข้าราชการ พนักงาน และเยาวชนนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด ในพื้นที่บ้านโคกเริงรมย์ ม.1 ม.12 และบ้านโคกต่ำสามัคคี ม.9 ต.โคกเริงรมย์

2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10
2023-01-17
2023-01-12
2023-01-09