องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยนายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ นำคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่100 ล้านต้น 

2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13