องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566  นายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทำกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

2024-06-27
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18