องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเริงรมย์เกมส์" ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โคกเริงรมย์เกมส์” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยมี นายอภิวัชร์ ภูหยาดฟ้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

2024-06-27
2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18