องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์

2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-11-24
2023-10-20
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03