องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


วันปิยมหาราช ประจำปี 2565


อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีฯ เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10
2023-01-17
2023-01-12
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23