องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ในบริเวณที่ทำการ อบต.โคกเริงรมย์ ตามที่อำเภอบำเหน็จณรงค์เชิญชวนให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13