องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ในบริเวณที่ทำการ อบต.โคกเริงรมย์ ตามที่อำเภอบำเหน็จณรงค์เชิญชวนให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10