องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อาสาปศุสัตว์


อบต.โคกเริงรมย์ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อาสาปศุสัตว์ เพื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21