องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ "วันประมงแห่งชาติ"


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ นำโดยนายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ร่วมกับสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในบ่อประมงหมู่ 9 บ้านโคกต่ำสามัคคี เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21