องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายและแมลงนำโรคลัมปีสกิน


วันที่12กรกฎาคม2565

อบต.โคกเริงรมย์โดย นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายก อบต.โคกเริงรมย์ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม.และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำยุงลายและแมลงนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7

2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10
2023-01-17
2023-01-12
2023-01-09