องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายและแมลงนำโรคลัมปีสกิน


วันที่12กรกฎาคม2565

อบต.โคกเริงรมย์โดย นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายก อบต.โคกเริงรมย์ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม.และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำยุงลายและแมลงนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7

2022-08-01
2022-07-14
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25