องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ


นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งมีชัย ต.โคกเริงรมย์

2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13