องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 ลว.15 พ.ค.63 [ 10 ส.ค. 2563 ]65
2 รายงานการประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2563 ลว.23 มี.ค.63 [ 15 พ.ค. 2563 ]62
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ลว.6 ก.พ.63 [ 23 มี.ค. 2563 ]60
4 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 ลว.14 พ.ย.62 [ 6 ก.พ. 2563 ]64
5 รายงานการประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 ลว.28 ต.ค.62 [ 14 พ.ย. 2562 ]59
6 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ลว.29 ส.ค.62 [ 28 ต.ค. 2562 ]64
7 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 ลว.19 ส.ค.62 [ 29 ส.ค. 2562 ]66
8 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 ลว.13 มิ.ย.62 [ 19 ส.ค. 2562 ]62